LAAJIKSEN ASIAKASTIETOREKISTERI

Tämä on Laajis Oy:n Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 3.10.2014
Viimeisin muutos 26.6.2019

REKISTERINPITÄJÄ
Laajis Oy (Y-tunnus: 2406529-8)
Laajavuorentie 15, 40740 Jyväskylä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Lasse Niivuori (+358 400 114 157, info@laajis.fi)

REKISTERIN NIMI
Laajis Oy:n markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi – yhteydenpito markkinointirekisterissä oleville henkilöille. Tietoja käytetään automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Laajiksen lippukaupan käyttäjiä koskeva rekisteri lippujen käytön valvontaan, mahdollisten kadonneiden lippujen uusintaa varten, yrityksen markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat pääosin sähköpostiosoite. Joissain tapauksissa myös henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään niin kauan kun suostumus henkilöltä on voimassa.

Kerättyjä henkilötietoja ovat: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, muut yhteystiedot, sukupuoli, kansallisuus

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
– asiakkuuden alkamisajankohta
– tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
– palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen, verkkokaupasta ostetut tuotteet)
– rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
– laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
– asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
– Laajis Oy:n www-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Hissilippuihin liittyvät tiedot:
– valokuva
– KeyCardin numero
– sarjanumero
– ostoajankohta
– voimassalaoloaika

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi lipunoston yhteydessä asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä tuolloin henkilöstä otettava valokuva.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansien osapuolten palvelujen yhteydessä tietonjenkäsittelyyn liittyen. Käytämme kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Laajis Oy pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JJ OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, voi henkilö tarkastaa omat tietonsa tai poistaa itsensä rekisteristä pyytämällä linkki omien tietojen tarkkailuun tai klikkaamalla markkinointiviesteistä (sähköposti) mukana olevia linkkejä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Sähköisen viestinnän tietosuojalaki velvoittaa evästeitä käyttävien sivustojen kertovan niistä käyttäjille. Laajis Oy käyttää verkkosivuillaan kolmannen osapuolen kohdistusevästeitä. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mm. facebook.com. Evästeiden avulla voimme tarjota sinulle kohdennettuja ilmoituksia sinua kiinnostavista tuotteista kun vierailet muilla sivustoilla. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.


Laajiksen verkkomaksuliikenne tapahtuu Paytrailin kautta. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.
Lisätiedot: Paytrailin tietosuojaseloste

Tehdään Talvi!

Hanki nyt edullinen kausari, erää jäljellä alle 350kpl!