TALVIKAUDEN SÄILYTYSPAIKAN VUOKRAEHDOT

VUOKRA-AIKA

Talvikauden kausisäilytyspaikan vuokra-aika alkaa rinteiden ensimmäisenä aukiolopäivänä ja päättyy rinteiden viimeisenä aukiolopäivänä.

Mikäli säilytyspaikkaa ei ole tyhjennetty vuokra-ajan päättyessä, on Laajiksella oikeus murtaa Vuokralaisen lukko ja tyhjentää säilytyspaikka. Tällöin murrettua lukkoa ei korvata ja Laajis veloittaa Vuokralaiselta 50€ tyhjennysmaksun. Laajis käsittelee vuokra-ajan jälkeen noutamattomia säilytyspaikkojen sisältöjä löytötavaroita koskevien säännösten mukaisesti.

 

PÄÄSY SÄILYTYSTILOIHIN

Vuokralaisella on pääsy säilytystiloihin hiihtokeskuksen vuokraamon aukioloaikoina.

Säilytystilaan pääsystä vuokraamon aukioloaikojen ulkopuolella peritään erillinen palvelumaksu ja Vuokralaisen tulee sopia siitä Laajiksen kanssa etukäteen. Laajis ei takaa pääsyä haluttuna aikana.

 

VUOKRAEHDOT

Vuokralainen maksaa säilytyspaikan ennen käyttöönottoa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Vuokralainen säilyttää tavaroita säilytyspaikallaan omalla vastuullaan. Laajis ei korvaa säilytystiloissa oleville tavaroille aiheutuneita vahinkoja eikä tavaroiden häviämistä. Säilytystiloissa on tallentava videovalvonta.

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan Laajiksen sääntöjä ja henkilökunnan ohjeistuksia.

Vuokralainen huolehtii vuokraamansa säilytyspaikan siisteydestä ja vie roskat roskiin.

Kaappia ei saa töhriä tai rikkoa, eikä siihen saa kiinnittää tarroja.

Säilytystiloissa ei saa säilyttää elintarvikkeita.

Laajiksella on oikeus periä Vuokralaiselta siivousmaksu epäsiististä säilytyspaikasta.

Laajiksella on oikeus päättää vuokrasopimus, mikäli Vuokralainen ei noudata tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja ja rikkoo niitä varoituksesta huolimatta. Vuokrasummaa ei tällöin palauteta Vuokralaiselle.

 

LUKITUS JA AVAIMET

Vuokralainen vastaa itse vuokraamansa säilytyspaikan lukosta ja lukitsemisesta. Laajis ei korvaa lukon murtamisesta syntyneitä kustannuksia, mikäli lukko pitää murtaa Vuokralaisen toiveesta tai mikäli Vuokralainen on vienyt välineensä väärälle paikalle.

Kaappeihin missä on kiinteä lukkopesä, avaimen saa vuokraamon kassalta. Mikäli Vuokralainen kadottaa avaimen, Laajis veloittaa lukon uusimisesta aiheutuneet kulut.